10 สิ่งที่{ต้อง|จะต้อง|จำต้อง|จำเป็นต้อง}{รู้|ทราบ}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{ควร|ควรจะ}ทำเมื่อท่องเที่ยวใน{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}


1. จัดเวลา{มากกว่า|มากยิ่งกว่า} 1 {สัปดาห์|อาทิตย์}{ในการ|สำหรับการ|สำหรับในการ|สำหรับเพื่อการ}{เที่ยว|ท่องเที่ยว}{เที่ยว|ท่องเที่ยว}{ชม|ดู}
การเที่ยว{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}{ควรต้อง|จำเป็นต้อง|จำเป็นที่จะต้อง|จะต้อง|จำเป็นจะต้อง|จึงควร|ควรต้อง}ใช้เวลา{มากกว่า|มากยิ่งกว่า} 1 {สัปดาห์|อาทิตย์} ด้วยการเดินทางที่ยังไม่{สะดวก|สบาย}นัก{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{เส้นทาง|ทาง}ที่ยาวไกล 1 {สัปดาห์|อาทิตย์}{ดูจะ|ดูเหมือนจะ|ดูเหมือน}{รีบร้อน|รีบ|เร่งร้อน|เร่งรีบ|รีบเร่ง}{เกินไป|เหลือเกิน|เกินความจำเป็น}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ยัง{เที่ยว|ท่องเที่ยว}ได้ไม่ทั่ว {หาก|ถ้า|แม้|ถ้าหาก|ถ้าเกิด}คุณมีเวลา 2 หรือ 4 {สัปดาห์|อาทิตย์}ให้{วางแผน|คิดแผน}{เส้นทาง|ทาง}ท่องเที่ยว{รอบๆ|บริเวณ}{แหล่งท่องเที่ยว|สถานที่ท่องเที่ยว|สถานที่สำหรับท่องเที่ยว}หลัก 4 {แห่ง|ที่} โดยการบินไปลงเมืองใหญ่สัก{แห่ง|ที่}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}บินกลับจากอีกเมืองหนึ่ง
2. สัมผัสประวัติศาสตร์ พร้อมๆกับชอป{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{กิน|รับประทาน}ให้{กระจาย|กระจัดกระจาย}ใน{ย่าง|ปิ้ง}กุ้ง
{ย่าง|ปิ้ง}กุ้ง เป็นเมืองขนาด{กะทัดรัด|กระชับ}ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา มีสถาปัตยกรรมจาก{ยุค|สมัย}อาณานิคม{กระจาย|กระจัดกระจาย}อยู่ทั่วทุกมุมเมือง{ชวน|ชักชวน|เชิญชวน|เชิญ|เชื้อเชิญ}ให้{ระลึกถึง|คนึงถึง|คิดถึง|รำลึกถึง}{อดีต|อดีตกาล|สมัยก่อน}ที่ประเทศนี้อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ {ในขณะที่|ในเวลาที่|ในขณะ|ขณะที่|ตอนที่|ในตอนที่|เวลาที่|ในช่วงเวลาที่|ในระหว่างที่}มหาเจดีย์ชเวดากองก็ส่องประกายสี{ทอง|ทองคำ}{อร่าม|สวยงาม|แพรวพราว|งาม}เป็น{สัญลักษณ์|เครื่องหมาย}ของ{พุทธศาสนา|ศาสนาพุทธ}อัน{รุ่งเรือง|เจริญ|ก้าวหน้า|เจริญรุ่งเรือง|เจริญก้าวหน้า|รุ่งโรจน์} {ที่นี่|ตรงนี้}ชุมชน{ชาวจีน|คนจีน} เนปาล {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{อินเดีย|ประเทศอินเดีย}ตั้งอยู่{เคียงข้าง|เคียงคู่|ข้างเคียง|ใกล้เคียง}ชุมชนชาว{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า} ที่พักราคา{เริ่มต้น|เริ่ม}ที่ 3,xxx บาท
3. หลงทางในวัดที่{พุกาม|พม่า|ประเทศพม่า|พูกาม}
{พุกาม|พม่า|ประเทศพม่า|พูกาม} ดินแดนลึกลับเหนือ{กาลเวลา|เวลา|ระยะเวลา|ยุคสมัย}นี้เป็นที่ตั้ง{ของวัด|ของสงฆ์}กว่า 2,000 แห่งที่{สร้างขึ้น|ผลิตขึ้น|ทำขึ้น}ตั้งแต่{สมัย|ยุค}ศตวรรษที่ 9 ตั้งแต่วัดขนาดใหญ่ที่สง่า{สวยงาม|สวย|งาม|งดงาม|สวยสดงดงาม} ไป{จนถึง|จนกระทั่ง}วัดเล็กๆที่สร้าง{อย่างประณีต|ละเอียดลออ}บรรจง ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะรู้สึก{เหมือน|ราวกับ|เสมือน}กำลังเดินทางย้อนเวลา {ที่นี่|ตรงนี้}ใช้การเดินทางด้วยรถม้าเป็นหลัก ({ประมาณ|ราว|ราวๆ|โดยประมาณ} 600 บาทต่อวัน) {แต่|แต่ว่า|แม้กระนั้น}การขี่จักรยาน ({ประมาณ|ราว|ราวๆ|โดยประมาณ} 90 บาทต่อวัน) เป็น{วิธี|แนวทาง}เดินทางที่{เหมาะสมที่สุด|ดีที่สุด|เยี่ยมที่สุด|ยอดเยี่ยม|ดีเยี่ยมที่สุด}{สำหรับการ|ในการ|สำหรับในการ|สำหรับเพื่อการ}ท่องเที่ยวแบบเต็มวัน{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{ทำตัว|ประพฤติ|ประพฤติตัว|ปฏิบัติตัว|กระทำตัว|ปฏิบัติตน|ประพฤติตน|กระทำตน}กลมกลืนไปกับผู้คนนับร้อย ที่พักใน{พุกาม|พม่า|ประเทศพม่า|พูกาม} ราคา{เริ่มต้น|เริ่ม}ที่ 5xx บาท
4. {ค้นพบ|ศึกษาค้นพบ|ศึกษาและทำการค้นพบ}{ความสงบ|ความสงบเงียบ|ความเงียบสงบ}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{ประเพณี|ขนบธรรมเนียม|จารีต|จารีตประเพณี}{ดั้งเดิม|เริ่มแรก}ที่ทะเลสาบอินเล
ทะเลสาบอินเล (ใหญ่เป็น{อันดับ|ชั้น}สองของ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}) เป็น{ดั่ง|ดุจ|ดัง|เช่น|ราวกับ}{กระจกเงา|กระจก|กระจกส่อง}สีน้ำเงินสะท้อนภาพอัน{งดงาม|สวย|งาม|สวยงาม|สวยสดงดงาม}ของหมู่บ้านเล็กๆเขื่อนที่สร้างด้วยมือ{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{คลอง|ลำคลอง}ที่ใช้คนขุด {ที่นี่|ตรงนี้}ยังคงรักษา{ประเพณี|ขนบธรรมเนียม|จารีต|จารีตประเพณี}{เก่าแก่|โบราณ|ดั้งเดิม} ({รวมทั้ง|รวมถึง|และ|และก็|แล้วก็}{ชาวประมง|ชาวตังเก|ชาวเล|ชาวเรือ|คนหาปลา}ที่พายเรือด้วยเท้า{ข้างเดียว|ด้านเดียว|ฝ่ายเดียว}) บรรยากาศ{เงียบสงบ|สงบเงียบ} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{การค้า|กิจการค้า|การค้าขาย}แบบ{ดั้งเดิม|เริ่มแรก} {อีกทั้ง|ทั้ง|ทั้งยัง}ยังมีตลาดผลไม้ อุตสาหกรรมสิ่งทอ {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}สวนองุ่นที่อยู่ไม่ไกล {หาก|ถ้า|แม้|ถ้าหาก|ถ้าเกิด}{อยาก|ต้องการ}{ชม|ดู}ทะเลสาบแบบ{สงบเงียบ|สงบ|เงียบสงบ}ไม่ต้องฝ่าผู้คน{เรา|พวกเรา}ขอ{แนะนำ|ชี้แนะ|เสนอแนะ}ให้รีบไปแต่เช้า
5. {ลิ้มลอง|ลิ้มรส}ของอร่อย {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}หัวเราะร่า ขณะท่องไปในเมืองมัณฑะเลย์อัน{งดงาม|สวย|งาม|สวยงาม|สวยสดงดงาม}
มัณฑะเลย์ เป็นเมืองที่มีกิจกรรมอัน{หลากหลาย|มากมาย|นานัปการ|นานาประการ}ให้ทำ{จน|จนกระทั่ง|จนถึง|กระทั่ง}ล้นเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการ{ชม|ดู}{วิว|ทิวทัศน์}เมืองจาก{ยอดเขา|ยอดดอย}มัณฑะเลย์ {หลังจากที่|ภายหลังที่}{ตะลอน|เร่ร่อน|ระหกระเหิน}ทัวร์ไปในราชวัง เจดีย์ {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก {ลิ้มลอง|ลิ้มรส}{อาหาร|ของกิน}ใหม่ๆจาก{ร้านแผงลอย|ร้านค้าเคลื่อนที่|ร้านหาบเร่}สองข้างทางซึ่ง{มีมากมายจน|มีเยอะมากเสียจน|มีเยอะแยะมากซะจน}น่าทึ่งที่กระจายตัวอยู่{ทั่วทั้งเมือง|ทั่วเมือง|ทั้งเมือง} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}หัวเราะให้{สนั่น|กึกก้อง|ลั่น}กับ{พี่น้อง|ญาติ|ญาติพี่น้อง|ลูกพี่ลูกน้อง}หนวดนักเล่นตลก{การเมือง|การบ้านการเมือง}ที่{จัดการ|จัดแจง}แสดง{ตลก|ขบขัน|ขำขัน|เฮฮา|ตลกขบขัน|ตลกโปกฮา}{ทุกวัน|ทุกวี่ทุกวัน|ทุกเมื่อเชื่อวัน|วันแล้ววันเล่า|ทุกๆวัน|แต่ละวัน|ทุกวี่วัน}ในบ้านของครอบครัว  ตั๋ว{เครื่องบิน|เรือบิน}ไปมัณฑะเลย์ ราคา{เริ่มต้น|เริ่ม}ที่ 3,xxx บาท
6. ไปเดินป่าหลายๆวัน {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}นั่งรถไฟผ่านสะพานที่สูงที่สุด
{ถ้า|ถ้าหาก|หาก|ถ้าเกิด}การเดินป่าแบบสามวันจากสีป้อไปลาชิวยัง{เร้าใจ|ตื่นเต้น}{ไม่เพียงพอ|ไม่พอ|น้อยเกินไป} ให้เพิ่มรายการนั่งรถไฟสายที่สร้างโดยอังกฤษผ่านสะพานรถไฟ{ก๊อก|ก๊อกน้ำ}เต๊กซึ่งเป็นสะพานรถไฟที่สูงที่สุดใน{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า} รถไฟสายที่จะ{ทำให้คุณ|ทำให้ท่าน}ใจเต้นระทึกนี้ผ่านเมืองพินอูลวินซึ่งเป็นเมืองอาณานิคมเก่า เมื่อรถไฟไปถึงสะพานแล้ว อย่าลืม{มอง|ดู|มองดู}ลงมาให้ได้ {เพราะ|เพราะว่า|เพราะเหตุว่า|เนื่องจาก|เนื่องจากว่า|ด้วยเหตุว่า}ความสูงที่น่า{เสียวไส้|หวาดเสียว}{จะทำให้|จะก่อให้|จะมีผลให้}คุณลืมไม่ลงไป{เลยทีเดียว|อย่างยิ่งจริงๆ}
7. ลงใต้ไป{เยือน|เยี่ยม}เกาะ{สวรรค์|สรวงสวรรค์} หมู่เกาะมะริด {พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}
{เพราะ|เพราะว่า|เพราะเหตุว่า|เนื่องจาก|เนื่องจากว่า|ด้วยเหตุว่า}เขต{ทางเหนือ|ตอนเหนือ|ด้านเหนือ|ทางด้านเหนือ}หลายเมืองยังไม่เปิดให้{นักท่องเที่ยว|นักเดินทาง}เดินทางเข้าไปได้ {ทางใต้|ตอนใต้|ด้านใต้|ทางด้านใตน}{จึง|ก็เลย}เป็นที่ๆเข้าถึงได้{ง่ายกว่า|ง่ายดายกว่า|ง่ายยิ่งกว่า|ง่ายดายยิ่งกว่า|ง่ายดายเสียยิ่งกว่า}{เพราะ|เพราะว่า|เพราะเหตุว่า|เนื่องจาก|เนื่องจากว่า|ด้วยเหตุว่า}ได้เปิดให้{เที่ยว|ท่องเที่ยว}{ชม|ดู}ได้มากกว่า 1 ปีแล้ว มะละแหม่ง{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ทวายเป็น{เส้นทาง|ทาง}ที่ไม่มีอะไร{เทียบ|เปรียบเทียบ|เทียบเคียง}ได้{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ให้บรรยากาศ{ท้องถิ่น|แคว้น|เขตแดน}สุดๆซึ่งจะนำคุณไปยังเมืองมะริดอัน{น่าอัศจรรย์|น่าพิศวง|น่าประหลาดใจ|น่าแปลก|น่ามหัศจรรย์} เมืองนี้เองเป็นประตูสู่หมู่เกาะมะริดที่{งดงาม|สวย|งาม|สวยงาม|สวยสดงดงาม}{เหลือเชื่อ|เกินจริง|ไม่น่าเชื่อ|อัศจรรย์}โดยคุณสามารถ{วางแผน|คิดแผน}ล่วงหน้าเพื่อจองทัวร์ล่องเรือ{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ทัวร์แบบ{ค้างคืน|ค้าง|พักแรม|ค้างแรม}หลายๆที่พักในเมืองมะริด ราคา{เริ่มต้น|เริ่ม}ที่ 5xx บาท
8. เลือกว่าจะไปตอนไหนดี
คุณมีสอง{ทางเลือก|ช่องทาง|โอกาส|หนทาง|ลู่ทาง}{คือ|เป็น} ฤดูท่องเที่ยวใน{เดือนตุลาคม|ต.ค.|ตุลาคม}ถึง{กุมภาพันธ์|เดือนกุมภาพันธ์|ก.พ.}ซึ่งอากาศกำลังสบาย{แต่|แต่ว่า|แม้กระนั้น}มีนักท่องเที่ยวล้นหลาม{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ตัวเลือกที่พักก็เหลือน้อย หรือจะไประหว่าง{เดือนกุมภาพันธ์|ก.พ.|กุมภาพันธ์}/{มีนาคม|เดือนมีนาคม|มี.ค.} ถึง {พฤษภาคม|พ.ค.|เดือนพฤษภาคม}ซึ่ง{เป็นช่วง|เป็นตอน|เป็นช่วงๆ|เป็นตอนๆ}ที่{นักท่องเที่ยว|นักเดินทาง}น้อยกว่า{แต่|แต่ว่า|แม้กระนั้น}อากาศก็ร้อน{เหลือเกิน|อย่างยิ่ง|อย่างมาก} {ลอง|ทดลอง}เลือกแบบที่ใช่กันเลย!
9. ดอลล่าร์แบงค์ใหม่ๆสำหรับจ่าย{โรงแรม|โฮเต็ล} อื่นๆจ่ายด้วยเงินจ๊าด
ใน{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}คุณ{ต้อง|จะต้อง|จำต้อง|จำเป็นต้อง}ใช้เงินดอลล่าร์แบงค์ใหม่ๆซึ่งหาได้จากแหล่ง{แลกเปลี่ยน|แลก|เปลี่ยน}เงินใกล้บ้าน หรือใน{กรุงเทพฯ|กรุงเทพมหานคร|จังหวัดกรุงเทพ|จ.กรุงเทพฯ|จังหวัดกรุงเทพมหานคร} {จากนั้น|แล้ว|หลังจากนั้น|ต่อจากนั้น|แล้วหลังจากนั้น|แล้วต่อจากนั้น}นำดอลล่าร์ไปแลกเงินจ๊าด{ได้ที่|เหมาะ|พอดี|ถึงที่กะไว้|ถึงที่เหมาะ}{สนามบิน|ท่าอากาศยาน} เกสท์เฮ้าส์ หรือ{ธนาคาร|แบงค์}ใน{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า} เงินดอลล่าร์ใช้สำหรับจ่ายค่าที่พัก ส่วนเงินจ๊าดใช้จ่ายเงินค่าอื่นๆตามทาง {เช่น|อาทิเช่น|ตัวอย่างเช่น|อย่างเช่น|ดังเช่น|ดังเช่นว่า|ได้แก่|เป็นต้นว่า|ยกตัวอย่างเช่น} {อาหาร|ของกิน} {ค่าเดินทาง|ค่าพาหนะ|ค่าใช้จ่ายสำหรับพาหนะ|ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทาง|ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{ของที่ระลึก|ของฝาก} ใน{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}มีตู้{เอทีเอ็ม|เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ}เฉพาะในเมืองใหญ่
10. {ร้องเพลง|ขับร้อง|ร้อง}ฆ่าเวลาขณะเดินทาง รถไฟใน{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}
รักจะ{เที่ยว|ท่องเที่ยว}{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}{ต้อง|จะต้อง|จำต้อง|จำเป็นต้อง}{เรียนรู้|ศึกษา|ทำความเข้าใจ}ที่จะ{สนุก|สนุกสนาน}ไปกับการเดินทางบนรถบัสอัน{ยาวนาน|นาน|ช้านาน} {เพราะ|เพราะว่า|เพราะเหตุว่า|เนื่องจาก|เนื่องจากว่า|ด้วยเหตุว่า}เป็นการขนส่งหลักที่ใช้เดินทางไป{ทั่วประเทศ|ทั่วราชอาณาจักร|ทั้งประเทศ|ทั่วทั้งประเทศ} รถบัสหลายคันจะออก{ตอนบ่าย|เวลาบ่าย|ช่วงบ่าย|ช่วงเวลาบ่าย|ตอนเวลาบ่าย}แก่ๆโดยคุณจะไปถึงที่หมายใน{ตอนค่ำ|เวลาค่ำ|ค่ำๆ|ตอนกลางคืน|ช่วงค่ำ|ช่วงเวลาค่ำ|ตอนเวลาค่ำ} หรือ{เช้ามืด|เช้าตรู่|ย่ำรุ่ง|รุ่งสว่าง|รุ่งสาง}{วันรุ่งขึ้น|พรุ่งนี้|วันพรุ่งนี้} บนรถบัส{มักจะ|ชอบ}มีคาราโอเกะไว้บริการ{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}บางคันก็เปิดคาราโอเกะตั้งแต่{รถ|รถยนต์}ออกไป{จนถึง|จนกระทั่ง}{ที่หมาย|เป้าหมาย|จุดมุ่งหมาย|จุดหมาย}{เลยทีเดียว|อย่างยิ่งจริงๆ}

ทัวร์พม่า

ความคิดเห็น