ไหว้พระ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า} รวม 5 สถานที่{ทำบุญ|ทำบุญทำกุศล|ทำบุญทำทาน|ทำบุญสุนทาน} เสริมดวงบารมี


วันนี้ทาง{เรา|พวกเรา}{จึง|ก็เลย}ได้{รวบรวม|สะสม|เก็บ|เก็บรวบรวม}{รายชื่อ|รายนาม} 5 วัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหว้พระ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}นิยมไปกัน ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง !1.
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)
เมื่อ{พูดถึง|เอ่ยถึง|กล่าวถึง|เอ๋ยถึง}สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่าแล้ว คน{ส่วนใหญ่|ส่วนมาก|จำนวนมาก|โดยมาก}{มักจะ|ชอบ}{นึกถึง|คิดถึง|ระลึกถึง|รำลึกถึง} พระมหาเจดีย์ชเวดากอง มาก่อนเป็น{อันดับแรกๆ|อันดับหนึ่ง|อันดับที่หนึ่ง|อันดับต้นๆ|ลำดับหนึ่ง|ลำดับที่หนึ่ง|ลำดับต้นๆ|ลำดับแรกๆ}สถานที่สุด{ฮิต|ได้รับความนิยม}{อันดับ|ชั้น} 1 ของทัวร์ไหว้พระ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า} {เนื่องจาก|เพราะ|เพราะว่า|เนื่องด้วย|เนื่องมาจาก|ด้วยเหตุว่า|เหตุเพราะ|เพราะเหตุว่า|เนื่องจากว่า}มีรายการวิทยุ{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}รายการทีวีหลายราย{การกัน|การป้องกัน}{เลยทีเดียว|อย่างยิ่งจริงๆ}ที่จัดทัวร์ไหว้พระ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}{ที่นี่|ตรงนี้} {จึง|ก็เลย}ไม่{แปลกใจ|ประหลาดใจ|ฉงนใจ|สนเท่ห์ใจ}ว่า{ทำไม|เพราะเหตุไร|เพราะอะไร|เพราะเหตุใด}{เรา|พวกเรา}ถึงคุ้นชื่อเจดีย์ชเวดากองจากเมือง{ย่าง|ปิ้ง}กุ้ง{เป็นอย่างดี|อย่างดีเยี่ยม}
ส่วน{ที่มาที่ไป|ความเป็นมา|ที่ไปที่มา}ของความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์ชเวดากอง{จน|จนกระทั่ง|จนถึง|กระทั่ง}ใครๆก็{อยาก|ต้องการ}มาทัวร์{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}ไหว้พระนั้น เริ่มมาจากการที่ บุเรง{นอง|ท่วม} มาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลานอธิฐานก่อน{ออกรบ|ออกศึก} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{แน่นอน|แน่ๆ}ว่า{สุดท้าย|ท้ายที่สุด|ในที่สุด}เขาก็{มักจะ|ชอบ}ชนะซะ{ทุกครั้ง|ทุกคราว|ทุกหน} {นอกจากนี้|ยิ่งไปกว่านี้|นอกนั้น|นอกจากนั้น|นอกเหนือจากนี้|ยิ่งกว่านั้น|นอกเหนือจากนั้น}ยังมีความเชื่อของชาวมอญ{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ชาว{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}อีกด้วยว่าการ{มาก|มากมาย}ราบไหว้เจดีย์ชเวดากองนั้นจะเป็น{หนทาง|แนวทาง|วิถีทาง}{พ้นทุกข์|สิ้นทุกข์|หมดทุกข์} {ปราศจาก|ไม่มี}โรคภัยไข้เจ็บ {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเจดีย์ชเวดากองก็คือบริเวณรอบๆเจดีย์นั้นจะมี{ประจำวัน|ทุกวัน}{เกิด|กำเนิด}{ประดิษฐาน|ตั้ง|ติดตั้ง}อยู่ 8 {ทิศ|ด้าน} {ซึ่งสามารถ|ที่สามารถ}เลือกขอพรตามวันเกิดเพื่อเป็นบารมีกับชีวิตได้อีกด้วย
2.{เทพ|เทวดา}ทันใจ (Bo Bo Gyi) อีกหนึ่งไฮไลท์ของทัวร์{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}
{นอกจาก|เว้นเสียแต่|เว้นแต่|นอกเหนือจาก}พระมหาเจดีย์ชเวดากองแล้ว อีกหนึ่งโปรแกรมทัวร์{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}ไหว้พระ ที่คนนิยมไปกันก็คือ ทัวร์ไหว้พระ{เทพ|เทวดา}ทันใจ ที่เจดีย์โบดาทาวน์ โดย{เทพ|เทวดา}ทันใจนั้นจะมีชื่อเรียกในภาษา{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}ว่า นัตโบโบยี ซึ่งมาจากคำว่า “นัต” {หมายถึง|เป็น|คือ|หมายความว่า|หมายคือ|ซึ่งก็คือ}จิตวิญญาณที่สูงกว่าผี{แต่|แต่ว่า|แม้กระนั้น}{ต่ำกว่า|น้อยกว่า|ต่ำยิ่งกว่า|ต่ำลงยิ่งกว่า|ต่ำลงมากยิ่งกว่า}{เทพ|เทวดา}ตามคติ{ความเชื่อ|ความศรัทธา|ความเลื่อมใส|ความเชื่อถือ}{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า} {มีหน้าที่|มีบทบาท}{ปกป้อง|คุ้มครอง|ป้องกัน|ปกป้องรักษา|คุ้มครองปกป้อง|คุ้มครองป้องกัน}สถานที่สำคัญต่างๆกับคำว่า “ โบโบยี ” ที่คน{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}ใช้เรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลที่ตน{เคารพ|ยกย่อง|นับถือ|เคารพนับถือ}
ส่วน{ที่มาของ|สาเหตุของ|ต้นเหตุของ|สิ่งที่ทำให้เกิด}ชื่อ {เทพ|เทวดา}ทันใจ มาจากความศักดิ์สิทธิ์ที่บอกต่อกันปากต่อปากว่าเมื่อมาขอพร{ที่นี่|ตรงนี้}แล้วพอกลับไปไม่กี่วันพรนั้นก็จะ{สมปรารถนา|สมประสงค์|สมความต้องการ} {จึง|ก็เลย}เป็น{ที่มาของ|สาเหตุของ|ต้นเหตุของ|สิ่งที่ทำให้เกิด}ชื่อ {เทพ|เทวดา}ทันใจ {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{เป็นหนึ่ง|เป็นเลิศ|เป็นเยี่ยม|ยอดเยี่ยม}ใน{สาเหตุ|มูลเหตุ|ต้นเหตุ|ปัจจัย|ต้นสายปลายเหตุ}ที่{ใครหลายคน|คนอีกหลายๆคน|คนอีกจำนวนไม่น้อย}{ไปเที่ยว|ท่องเที่ยว}ไหว้พระ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}
3.ทัวร์ไหว้พระ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}กับ {เทพ|เทวดา}{กระซิบ|กระซิบบอก|กระซิบกระซาบ|กระซุบกระซิบ} (Amadaw Mya Nan Nwe)
เมื่อ{เรา|พวกเรา}ไปไหว{เทพ|เทวดา}ทันใจแล้ว {ส่วนใหญ่|ส่วนมาก|จำนวนมาก|โดยมาก}{เที่ยว|ท่องเที่ยว}{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}จะพาไปไหว้พระ {สักการะ|สักการ} {เทพ|เทวดา}{กระซิบ|กระซิบบอก|กระซิบกระซาบ|กระซุบกระซิบ} กันต่อเลย {เนื่องจาก|เพราะ|เพราะว่า|เนื่องด้วย|เนื่องมาจาก|ด้วยเหตุว่า|เหตุเพราะ|เพราะเหตุว่า|เนื่องจากว่า}สถานที่{ประดิษฐาน|ตั้ง|ติดตั้ง}ของ{เทพ|เทวดา}{กระซิบ|กระซิบบอก|กระซิบกระซาบ|กระซุบกระซิบ}นั้นจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเจดีย์โบดาทาวน์ โดย{เทพ|เทวดา}{กระซิบ|กระซิบบอก|กระซิบกระซาบ|กระซุบกระซิบ}มีชื่อเรียกในภาษา{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}ว่า “อะมาดอว์เมียะ” เป็น{บุตรี|ลูกสาว|บุตรสาว|บุตรหญิง}ของพญานาคที่{ศรัทธา|เลื่อมใส|เชื่อถือ}{ศาสนาพุทธ|พุทธ}{อย่างมาก|เป็นอย่างมาก|อย่างยิ่ง} เมื่อตายไป{จึง|ก็เลย}{กลายเป็น|แปลงเป็น|เปลี่ยนเป็น} นัต
ส่วน{ที่มาของ|สาเหตุของ|ต้นเหตุของ|สิ่งที่ทำให้เกิด}ชื่อ{เทพ|เทวดา}{กระซิบ|กระซิบบอก|กระซิบกระซาบ|กระซุบกระซิบ} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ความ{ศักดิ์|ศักดา|อำนาจ}ที่{ดึงดูด|ล่อใจ|เย้ายวนใจ|ยั่วยวนใจ}ไหว้พระ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}นั้น บอกเลยว่า{เกิดจาก|มีสาเหตุจาก|มีเหตุมาจาก|เกิดขึ้นจาก|เกิดขึ้นได้เนื่องมาจาก|เกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจาก|มีสาเหตุมาจาก|มีต้นเหตุจาก|มีต้นเหตุมาจาก|มีต้นเหตุที่เกิดจาก|มีเหตุที่เกิดจาก|เป็นผลมาจาก}{คนไทย|ชาวไทย|คนประเทศไทย}นี่แหละ {แต่เดิม|เดิมที|แรกเริ่ม|ตอนแรก}ชาว{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}ก็ไหว้ อะมาดอว์เมียะ {เป็นปกติ|ปกติ} {แต่|แต่ว่า|แม้กระนั้น}{ไม่มีใคร|ไม่มีผู้ใด}ไป{กระซิบ|กระซิบบอก|กระซิบกระซาบ|กระซุบกระซิบ}อะไร {จน|จนกระทั่ง|จนถึง|กระทั่ง}วันหนึ่งไกด์จากทัวร์ไหวพระ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}ได้พา{คนไทย|ชาวไทย|คนประเทศไทย}ไป{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{เห็น|มองเห็น}ป้ายภาษา{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}ที่เขียนว่า “ห้ามพูดเสียงดัง” {เนื่องจาก|เพราะ|เพราะว่า|เนื่องด้วย|เนื่องมาจาก|ด้วยเหตุว่า|เหตุเพราะ|เพราะเหตุว่า|เนื่องจากว่า}มีพ่อค้าแม่ขาย{บริเวณ|รอบๆ}นั้น{ชอบ|ถูกใจ}โหวกเหวกโวยวาย {แต่|แต่ว่า|แม้กระนั้น}ไกด์{เข้าใจผิด|รู้ผิด|หลงผิด}{จึง|ก็เลย}บอกกับลูกทัวร์ไปว่า “{ถ้า|ถ้าหาก|หาก|ถ้าเกิด}จะขอพรกับ{เทพ|เทวดา}องค์นี้ห้ามพูดเสียงดัง” {หลังจากนั้น|ต่อจากนั้น|จากนั้น|ต่อไป}ลูกทัวร์{คนไทย|ชาวไทย|คนประเทศไทย}ก็ไป{กระซิบ|กระซิบบอก|กระซิบกระซาบ|กระซุบกระซิบ}ขอพร ซึ่ง{แน่นอน|แน่ๆ}ชาว{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}{เห็น|มองเห็น}{คนไทย|ชาวไทย|คนประเทศไทย}ทำ{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}สมหวังตาม{ปรารถนา|มุ่งหมาย|ต้องการ|ประสงค์|มุ่งมาดปรารถนา}{จึง|ก็เลย}เริ่มทำบ้าง {จน|จนกระทั่ง|จนถึง|กระทั่ง}{กลายเป็น|แปลงเป็น|เปลี่ยนเป็น}ธรรมเนียมปฏิบัติ{ในที่สุด|สุดท้าย|ท้ายที่สุด}
4.{สักการะ|สักการ}พระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา (Dalada Maligawa)
ที่{ย่าง|ปิ้ง}กุ้งยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกชิ้นหนึ่งที่คู่ควรกับการไปไหว้พระ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}{นั่น|โน่น}{คือ|เป็น} พระเขี้ยวแก้ว ที่วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี โดยพระเขี้ยวแก้วชิ้นนี้ได้{นำมา|เอามา}จากประเทศศรีลังกาตั้งแต่{สมัย|ยุค}{พระเจ้า|พระผู้เป็นเจ้า}บุเรง{นอง|ท่วม} {ถือเป็น|นับว่าเป็น}สิ่ง{ศักดิ์|ศักดา|อำนาจ}ที่อยู่คู่กับประเทศพม่ามา{ช้านาน|นาน|เป็นเวลายาวนาน} ในส่วนของตัววัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณีนั้นก็{ถือว่า|จัดว่า|นับว่า}ไม่ธรรมดา {เพราะ|เพราะว่า|เพราะเหตุว่า|เนื่องจาก|เนื่องจากว่า|ด้วยเหตุว่า}เป็นการก่อสร้างแบบตามสถาปัตยกรรมแบบ{พุกาม|พม่า|ประเทศพม่า|พูกาม} {งดงาม|สวย|งาม|สวยงาม|สวยสดงดงาม} {อ่อนช้อย|งอนงาม} โดยมี{จุดเด่น|ลักษณะเด่น|จุดแข็ง|คุณลักษณะเด่น|ข้อดี}ตรงที่ตัววัดจะเป็น{รูปทรง|ทรง}แปดเหลี่ยมที่{สวยงาม|สวย|งาม|งดงาม|สวยสดงดงาม} {จึง|ก็เลย}{เหมาะอย่างยิ่ง|เหมาะมาก|เหมาะสมอย่างยิ่ง|เหมาะสมมาก}ที่จะมาไหว้พระ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}ที่วัดนี้
5.{สักการะ|สักการ}พระนอนตาหวาน (Kyauk Htat Gyi Buddha)
{หาก|ถ้า|แม้|ถ้าหาก|ถ้าเกิด}{ประเทศไทย|เมืองไทย}มีพระนอนที่วัดโพธิ์เป็นแหล่ง{ดึงดูด|ล่อใจ|เย้ายวนใจ|ยั่วยวนใจ}{นักท่องเที่ยว|นักเดินทาง}แล้ว ไหว้พระ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}ก็มี พระนอนตาหวานหรือพระพุทธ{ไสยาสน์|นอนหลับ}เจาทัตยี (Chauk Htat Gyi pagoda) ที่วัดพระพุทธ{ไสยาสน์|นอนหลับ}เจาทัตยี เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ{เช่นกัน|เหมือนกัน|ด้วยเหมือนกัน|เช่นเดียวกัน} โดยพระนอนตาหวานนี้เป็น{พระพุทธรูป|พุทธรูป}{ขนาดยา|ปริมาณยา}ว{ประมาณ|ราว|ราวๆ|โดยประมาณ} 70 เมตร ใหญ่ที่สุดในประเทศ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า} มี{จุดเด่น|ลักษณะเด่น|จุดแข็ง|คุณลักษณะเด่น|ข้อดี}ตรงที่ดวงตาที่{ดู|มอง}หวาน{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{จีวร|ผ้าจีวร}ที่เป็น{พลิ้ว|พลิ้วไหว}ๆส่วนตรง{ใจกลาง|ศูนย์กลาง|แกนกลาง|จุดศูนย์กลาง}ฝ่าพระบาทนั้นจะมีรูปมงคล 108 ประการ {นอกจากนั้น|นอกจาก|ยิ่งไปกว่านั้น|นอกนั้น|นอกจากนี้|นอกเหนือจากนี้|ยิ่งกว่านั้น|นอกเหนือจากนั้น}พระบาทยังมีลักษณะ{ซ้อนกัน|ทับกัน}ทำให้{แตกต่าง|ผิดแผก|ผิดแผกแตกต่าง|แตกต่างกัน|ไม่เหมือนกัน|ต่างกัน}กับ{ศิลปะ|ศิลป์}แบบไทยอีกด้วย

ทัวร์พม่า

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม